Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1531 - Filosofia Moderna i Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts.

b) La nota final serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en cada criteri d'avaluació, sempre que se supere l'examen escrit.

c) Tant en la primera convocatòria d'avaluació com en la segona serà necessari fer l'examen per a fer l'avaluació de l'assignatura.

d) Únicament es considera com a "Presentat o presentada" en la convocatòria si es realitza l'examen escrit.

e) La nota de l'examen de la primera convocatòria és recuperable en la segona convocatòria.

f) El treball acadèmic i la presentació oral no són recuperables en la segona convocatòria.

g) La nota del treball acadèmic i de la presentació oral corresponent a la primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria.