Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1531 - Filosofia Moderna i Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’utilitzar el diàleg filosòfic com a forma d’aprofundir en el coneixement.

Ser capaç d’analitzar idees d’una forma autònoma i creativa.

Ser capaç d’analitzar els pensaments d’altres èpoques i sintetitzar les claus de diferents posicionaments teòrics.

Ser capaç de relacionar críticament els diferents sistemes de pensament al llarg de l’època tractada

Ser capaç de reconèixer les diferències i el pluralisme dels diferents corrents de pensament, integrant amb normalitat el fet del perspectivisme filosòfic i el multiculturalisme.

Ser capaç de raonar de manera crítica, autocrítica i autònoma sobre temes filosòfics.