Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1530 - Història Contemporània d'Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A) Activitats presencials en l'aula (major iniciativa del professorat):

- Classes teòriques: explicació del temari

- Propostes de pràctiques

- Supervisió i suport d'activitats pràctiques com a aplicació dels continguts bàsics del temari

- Explicació de treballs individuals


B) Activitats guiades (major iniciativa de l'alumnat amb orientació del professorat):

- En l'aula i en tutories de grup i individuals

- Treballs en grup: comentari de text i exposició a l'aula. Pràctica preceptiva

- Pràctiques tutoritzades:

      - Comentari de bibliografia

      - Comentaris metodològics de monografies

      - Debats sobre les lectures obligatòries referides a grans camps del mètode

C) Treball autònom de l'alumnat:

-Estudi dels continguts del temari.

- Elaboració del treball de curs.

- Consulta de monografies i obres per  als diferents temes de l'assignatura

- Realització de pràctiques les vesprades dels dimecres

- Preparació d'intervencions en classe: exposició de pràctiques, debats orals

- Seguiment amb bibliografia de la marxa del temari