Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1530 - Història Contemporània d'Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ:


Continguts teòrics: 70 %

Continguts procedimentals: 30 %

Els treballs pràctics són recuperables


ACTIVITATS, CRITERIS, PROVES:


ACTIVITAT 1: Assistència a classes i seminaris

CRITERI 1: Seguiment regular i participació

PROVA 1: Anotacions del professorat. Assistència regular obligatòria

ACTIVITAT 2: Continguts teòrics

CRITERI 2: Adquisició de coneixements i mètodes de raonament històric

PROVA 2: Proves escrites objectives. Necessària perquè es considere a l'estudiant presentat en la convocatòria

ACTIVITAT 3: Continguts procedimentals

CRITERI 3: Coneixement de la bibliografia i els recursos bàsics. Realitzar treballs pràctics amb documentació escrita (bibliografia, lectures)

PROVA 3: Desenvolupar capacitats:

- seleccionar

- documentar

- analitzar

- estructurar

- relacionar/citar

- comentar/sintetitzar

- valorar/criticar

 

- concloure/plantejar.