Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1525 - Història Moderna

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzaran classes expositives per a part del temari, explicacions que es complementaran amb classes pràctiques com l'anàlisi i interpretació de textos i mapes històrics, per a fomentar l'aprenentatge participatiu i cooperatiu en l'aula.

L'alumnat s’ajudarà de la bibliografia de suport facilitada en l'apartat corresponent (i que podrà trobar-se en la Biblioteca de la Universitat) per a seguir les classes teòriques i pràctiques. La comunicació entre el docent i l'estudiantat es completarà també a través de l'ús de l'Aula Virtual.

L’estudiantat durà a terme la realització d'un treball amb una temàtica acordada amb el docent i amb la seua supervisió per a aconseguir els objectius proposats. La planificació, disseny i realització escrita de la prova es complementarà amb l'exposició oral de les conclusions del treball davant la resta de companys i companyes, i del docent, amb la finalitat de participar en un debat constructiu que fomente l'aprenentatge cooperatiu. Es combinarà, per tant, l'estudi i el treball autònom com el grupal.

Es realitzaran en classe comentaris de textos i mapes històrics, lectures i/o seminaris d'autors i autores experts en la matèria, anàlisi de gràfics, etc., tots relacionats amb els continguts del temari, on s'espera la participació de l'alumnat. Aquestes tasques obligatòries seran treballades per l’estudiantat en classe de manera conjunta, en grup, amb intervencions orals i de forma autònoma amb la guia del docent.