Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1523 - Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

PART TEÒRICA:
La metodologia docent es basa en la conjunció d'activitats de contingut teòric i pràctic relacionades amb el programa de l'assignatura. En aquest sentit, la càrrega teòrica s’impartirà durant quatre hores setmanals.
Les sessions teòriques consistiran en l’explicació per part del professorat del contingut teòric de l’assignatura d’acord amb el temari. Per al seguiment de les classes i l’estudi, es facilitarà tot el material complementari necessari; tal com documents PowerPoint amb totes les imatges comentades a classe, textos elaborats expressament pel professorat, articles, capítols de llibre d'especial interès, etc. Uns materials que es complementaran amb les apreciacions i comentaris del professorat durant les classes teòriques.
CLASSES:

-Teòriques i amb suport d'imatges en PowerPoint.

PART PRÀCTICA:
Consistirà principalment en un treball on l’alumnat realitzarà una anàlisi i comentari d’una obra arquitectònica a elecció de l’alumnat, que prèviament haurà de concertar amb el professorat. Per tant, qualsevol treball entregat sense el vistiplau del títol per part del professorat, es considerarà com a NO ENTREGAT. Aquest treball tindrà una extensió mínima de 4.000 paraules, aproximadament vuit pàgines de text.
Però, a més, aquesta part podrà completar-se amb totes aquelles activitats complementàries desenvolupades per l’alumnat dins de l’àmbit de l’assignatura. En aquest sentit, totes les activitats tindran un caràcter obligatori i seran objecte d’avaluació per part del professorat.