Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1521 - Història Medieval d'Europa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

15%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l’assignatura serà l’obtenció de 5 punts en la ponderació global, amb els següents requisits a l’hora de fer la mitjana:

  • Obtenció d’almenys un 5 en l’examen escrit.
  • Obtenció d’almenys un 4 en els treballs acadèmics i l’execució de les pràctiques i tasques d'aula.

Els treballs pràctics s'hauran de presentar en els terminis indicats en l'Aula Virtual. No s'admetran treballs fora d'aquests terminis. Igualment, les tasques realitzades en l'aula no seran en cap cas objecte de repetició de convocatòries ulteriors ni tindran la consideració de recuperables.