Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1504 - Patrimoni Natural: Geografia General Física (Geografia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E04 - Coneixements generals de geografia

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G12 - Aprenentatge autònom

G04 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Transmetre i ensenyar de forma organitzada coneixements de patrimoni general i geografia general física

Resoldre conflictes d’usos del territori.

Reconèixer diversitat i la multiculturalitat dels espais geogràfics mundials

Aprendre de forma autònoma la interpretació del territori

Analitzar i sintetitzar la informació geogràfica

Adquirir coneixements generals de sobre patrimoni natural i geografia general física