Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1504 - Patrimoni Natural: Geografia General Física (Geografia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura l'alumnat haurà de traure cinc punts d'un total de deu en el conjunt de les proves que es relaten a continuació.
La part teòrica constarà de sis preguntes seleccionades d'entre els temes, de les quals l'alumnat ha de contestar-ne quatre, a raó de dos punts per pregunta, per a un total de vui punts. A més, hi haurà un exercici de localització, voluntari, amb un valor d'un punt, que permetrà recuperar possibles errors de la part teòrica. 

La Resolució d'exercicis i problemes constarà de dos problemes amb un valor d'un punt cadascun, per a un total de dos punts. Les problemes pràctiques s'extrauran d'una sèrie d'exercicis que l'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs. La Resolució d'exercicis i problemes és totalment recuperable.

Cada falta d'ortografia es penalitzarà amb 0,1 punts.