Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1142 - Orientació cap a les Especialitats d'Infermeria

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tindre una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en tots els treballs establits i examen escrit.

La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:

- Treball acadèmic (40%) + examen escrit (60%)

En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del verifica.