Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1108 - Nutrició Humana

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Les sessions d'ensenyaments pràctics (problemes), suposen un 25.3% del temps de l'assignatura. En aquestes sessions presencials s'estudiaran els conceptes teòrics necessaris per a poder desenvolupar les diferents activitats (problemes, qüestionaris, pràctiques)

Respecte a les sessions d'ensenyaments pràctics (laboratori), suposen el13.3% del temps de l'assignatura, es realitzaran en els laboratoris docents en els quals es duran a terme les activitats pràctiques. Els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i els continguts teòrics corresponents que estaran disponibles en l'aula virtual de manera temporal. També es podran realitzar activitats lliures relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals i notícies, etc. relacionats amb els continguts de l'assignatura. L'assistència a les sessions pràctiques de laboratori és de caràcter obligatori. Les sessions pràctiques   seran avaluades a nivell procedimental, actitudinal i conceptual. 

L'avaluació (1.3% del total de l'assignatura), consistirà en un examen escrit dels continguts de teoria relacionats amb els temes teòric-pràctics. És obligatòria.

Finalment, el treball independent suposa un 60.1% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare els qüestionaris, les sessions de laboratori, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'avaluació.