Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació


Per a superar l'assignatura cal aprovar l'examen final, el contingut del qual es correspon amb la part general de la matèria (primers deu temes del programa). Aquest examen representa un 80 % de la nota final.


La participació activa a classe, l'assistència respectuosa en exposicions i debats, els treballs individuals i l'avaluació contínua suposarà part de la nota pràctica.  A més, caldrà llegir un mínim de 250 pàgines de llibres recomanats en la part aplicada de l'assignatura (part de teoria de la justícia, temes 11 a 15) i entregar una ressenya d'allò que s'ha llegit. En aquesta ressenya cal relacionar-hi el contingut de les lectures realitzades amb el contingut dels temes 11 a 15 vistos en classe. Representa un 20% de la nota final. 

El termini per a entregar la ressenya és l'últim dia de classe. No es podran entregar ressenyes ni recuperar treballs pràctics voluntaris després d'eixe dia.


No es pot aprovar l'assignatura si no s'obté un mínim de 40% de respostes correctes en l'examen escrit.


L'alumne o alumna que no faça l'examen final tindrà la consideració de no presentat, encara que se li guarda la qualificació de la ressenya i pràctiques en el seu cas per a següents convocatòries.Avaluació

- Treballs en avaluació contínua: pràctiques i debats i treball de resenya del llibre recomanat escogit 20%


- Examen escrit (desenvolupament)  80%