Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Capacitat per a avaluar l’ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que el substancien i la seua eficàcia social.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E21 - Adquisició de valors i principis ètics.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre situacions amb implicacions ètiques i morals pròpies de l’àmbit de la filosofia del dret.

Conèixer les teories i ideologies jurídiques

Conèixer la teoria de la justícia com a sistema de valors sobre el qual se sustenten els ordenaments jurídics

Conèixer la metodologia que empren els distints tipus d’ordenament jurídic

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències filosòfiques.