Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1038 - Comportament Organitzatiu

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Este curs integrarà, junt amb els coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels conceptes de comportament organitzatiu. La missió de les classes teòriques és desenrotllar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. Es pretén ací la transmissió de coneixements -domini cognoscitiu (conceptes, teories i tècniques) -, fent insistència en els aspectes més importants o difícils de cada tema, especialment si no estan totalment coberts per la bibliografia aconsellada. El desenrotllament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, intentant dinamitzar les classes expositives. Per a recolzar el procés d'ensenyança-aprenentatge el professor prepararà uns esquemes-transparències de cada tema per a un millor seguiment de les classes. El contingut d'estes transparències ha d'ampliar-se a partir de la bibliografia recomanada per a cada tema. Les transparències i les il·lustracions pràctiques a treballar en cada tema estaran disponibles per als alumnes en l'aula virtual de l'assignatura. Les classes pràctiques no constituïxen només un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble: 1. Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes i teoríasestudiados en els mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenrotllats en les classes teòriques, 2. Desenrotllar les actituds, destreses i habilitats que l'assignatura busca potenciar a fi d'acréixer les competències dels estudiants per a l'exercici professional. El treball a realitzar en els crèdits pràctics consistirà en la realització, per part dels equips de treball, d'activdades de caràcter pràctic basades en la resolució de casos, presentacions orals i realització de treballs acadèmics. Per a cada una de les activitats proposades s'elaborarà una fitxa explicativa més detallada que es publicarà en l'aula virtual.