Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent a desenvolupar a l'hora d'impartir aquesta assignatura no serà altra que la que contribueixi de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats . El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes impartides pel professor, basant-se en els avantatges de l'aprenentatge cooperatiu .

L'assignatura consta d'un total de 6 crèdits ECTS ( 150 hores ), repartits en 40 hores que corresponen a l'assistència a classes teòriques ( forma didàctica expositiva ) i 15 hores a l'assistència de classes pràctiques ( forma didàctica participativa ) . La resta es destinen a treball de l'alumne fora de l'aula tant pel que fa al treball autònom ( 55 hores ) , supervisat mitjançant sistema tutorial (2 hores ) com a l'estudi independent ( 35 hores ) i a la realització de proves escrites i / o orals (3 hores) .

SESSIONS TEÒRIQUES (40 hores ) . El professor detallarà els objectius de la sessió i explicarà el contingut bàsic del tema . Es valorarà l'aportació d'exemples i qüestions per part dels alumnes . La sessió es tancarà amb un recull del que s'ha vist i la resolució dels dubtes suscitats . En l'AULA VIRTUAL hi ha el fitxer bàsic de transparències de l'assignatura, que servirà d'esquelet per a la preparació de les classes per part dels alumnes .

SESSIONS PRÀCTIQUES (15 hores): L'enfocament de les classes pràctiques es basarà en el treball cooperatiu i en l'aprenentatge basat en projectes. A les classes pràctiques es realitzaran projectes d'investigació relacionats amb la teoria vista a classe. En el cronograma de l'assignatura (a l'aula virtual) s'indicaran els dies i activitats corresponents. S'impartirà en aula d'aprenentatge cooperatiu.

TUTORIES (2 hores ) : Complementen les classes presencials aplicades . Les tutories tenen com a objectiu la guia i avaluació de les tasques relacionades amb els projectes d'investigació. Es realitzaran a l'aula ( vegeu cronograma a l'Aula virtual).

TREBALL PERSONAL (55 hores ) : Inclou les hores de treball individual de l'alumne destinades a la preparació d'activitats en equip.

PREPARACIÓ D'EXÀMENS (35 hores ) : comprendran les hores dedicades a l'estudi de la teoria.

AVALUACIÓ (3 hores ) : temps dedicat a la realització de l'examen.