Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1025 - Màrqueting Operatiu

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent a desenvolupar a l'hora d'impartir aquesta assignatura no seràaltra que la que contribuïsca de manera eficaç al desenvolupament dels objectius proposats. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes impartides pel professor, basant-se enels avantatges de l'aprenentatge cooperatiuL'assignatura s'impartiran amb sessions de classe magistral i amb classesparticipativeson es realitzaran activitats de discussió i exposició d'activitats.


En l'apartat de casos pràcticses resoldran diferents casos pràcticson el professor de pràctiques de la asignatuaprèviament posarà a disposició dels alumnes el cas atrabajr i les qüestions a resoldre sobre el mateix.

Els treballs acadèmics constaran d'un projecte on s'elaborarà un pla de màrqueting d'una empresa real que haurà d'exposar-se a classe, i l'elaboració d'una o diverses activitats individuals a classe.