Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0931 - Traducció A1 (Català)-B (Anglès) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

90%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura és necessari haver obtingut un mínim de 5 en l'examen final. A més, si l’alumne opta per avaluació continua, la mitjana dels treballs lliurats també haurà de ser almenys de 5.

B) Es considera presentat en una convocatòria si l'alumne acudeix a fer l'examen corresponent. Es considera no presentat a l'examen si no s'acudeix a fer l'examen, independentment que s'hagen lliurat les tasques corresponents.

En primera convocatòria es tindran en compte els següents apartats:

Alumnes d’avaluació continua: Examen i lliurament de traduccions

Alumnes d’avaluació única: Examen

En segona convocatòria es tindran en compte els següents apartats:

Alumnes d’avaluació continua: Podran escollir mantindre la nota dels treballs lliurats durant el curs i fer l’examen corresponent o fer exclusivament un examen final

Alumnes d’avaluació única: Examen

L’examen tindrà característiques diferents (número de paraules, parts de l’examen) depenent si es tracta d’avaluació continua o final.