Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen oral

80%

Presentacions orals i pòsters

10%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

   Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir al menys un 5 en cadascu dels exàmens d'interpretació consecutiva (40%)  i interpretació simultània (40%). La nota obtinguda en cadascú dels examens es multiplicará per 0.4. Lles carpetes carpetes d'aprenentatge individuals (o de grup) o  presentacions orals a classe suposen el 20% de la nota. Les tasques d'avaluació continuada es presentaràn durant el període lectiu (abans de la primera convocatòria) en les dates pautades, De no realitzar-les durant aquest període s'entén no presentat a aquesta part i en segona convocatòria la nota máxima serà 8.  La realització d'almenys un exam significa que l'estudiant s'ha presentat a la convocatòria.