Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació


Per a obtenir la nota final es calcularà la suma de totes les parts. Cal obtenir almenys un 5 sobre 10 per a aprovar l'assignatura.

L'estudiantat es considera com a presentat si presenta alguna de les proves o activitats avaluables (examen, treballs o pràctiques).