Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen oral

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'estudiantat ha d'obtindre un 5 sobre 10 per a aprovar. L'estudiantat ha d'aprovar totes les parts. Totes les parts són recuperables. Aquests paràmetres seran d'aplicació també a la segona convocatòria. La no presentació a qualsevol de les parts de l'avaluació resultarà en un NO PRESENTAT. Més informació en l'aula virtual.

IMPORTANT: El nivell d’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits condicionarà la nota final. De fet, si l’anglés utilitzat en la presentació oral i en els treballs escrits conté errades fonètiques, sintàctiques, gramaticals u ortogràfiques que acaben afectant e interferint en la comprensió del missatge que es pretén vehicular, es suspendrà l’assignatura.

Cal assistir a classe de forma regular i fer les lectures obligatòries.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.