Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0947 - Shakespeare en el seu Context

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

L'estudiantat ha de realitzar totes les proves d'avaluació per a ser avaluat i obtenir una nota. En el cas de no realitzar alguna de les proves d'avaluació l'estudiantat serà considerat com a no presentat.


L'apartat d'avaluació "Observació / execució de tasques i pràctiques" no podrà ser recuperat en la convocatòria extraordinària, a causa de la naturalesa d'avaluació contínua en l'aula. Aquesta nota es mantindrà en la segona convocatòria. 


Nivell d'anglés: es requereix un C2 en la producció de textos acadèmics escrits i orals, aplicada a les competències de l'assignatura.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.