Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0946 - Literatura Anglonord-americana i la seua Relació amb altres Arts

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

Treball en grup 20%

Tutories i autoavaluació 10%

Examen escrit final 70% (l'examen es puntua amb 10 punts i es requereix un mínim de 5 per a aprovar l'assignatura)

1. Un estudiant ha de presentar-se a l'examen escrit i ha de fer la presentació i el treball en grup per a considerar-se presentat. 

2. Tant el treball en grup, la presentació como l'examen son recuperables.    

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.