Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0935 - Literatures del Món en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l’assignatura, els i les alumnes han d’obtenir un 50% de la nota final.

b)Los alumnos deben presentarse al examen escrito y realizar una presentación oral y redactar un póster o ensayo en el que basen su presentación.

- Un estudiant ha de presentar-se a l'examen escrit i ha de fer la presentació i el treball en grup per a considerar-se presentat.

- Tant el treball en grup, la presentació como l'examen són recuperables.

Les classes tindran fonamentalment estructura de debat. L'alumnat ha de llegir a casa les lectures obligatòries que apareixen en l'Aula Virtual. Se'ls demanara que treballen de manera individualitzada i/o en grup. Hauran de realitzar un treball de recerca a la Biblioteca i en Internet per a completar i entregar els seus treballs.

Més detalls sobre aquestes proves es poden trobar en l’Aula Virtual de l’assignatura i també s’explicaran en classe.


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.