Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster SÍ contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SIV004 - Materials en el Sector Energètic

SIV030 - Construcció Sostenible

SJF030 - Construcció Sostenible

SIV008 - Situació Energètica i Marc Legislatiu

SIV010 - Simulació en l'Enginyeria i Arquitectura

SIV027 - Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis

SJF006 - Eines de Certificació Energètica

SIV012 - Gestió Ambiental en la Indústria

SJF001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SIV014 - Tractament i Gestió de Residus a l'Empresa

SIV017 - Gestió de Residus de Construcció i Demolició

SJF002 - Aprofitament i Valorització de Residus

SIV018 - Fonts Energètiques

SIV022 - Auditoria Energètica

SJF011 - Auditoria i Gestió Energètica

SIV021 - Tecnologia Frigorífica

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SJF015 - Eficiència Energètica en Refrigeració

SIV023 - Equips d'Intercanvi Tèrmic

SIV029 - Instal·lacions Especials

SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SIV024 - Gestió Eficient de Transport de Fluids

SJF007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SIV025 - Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques

SIV026 - Codi Tècnic de l'Edificació

SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SIV029 - Instal·lacions Especials

SJF017 - Rehabilitació Energètica

SIV029 - Instal·lacions Especials

SJF017 - Rehabilitació Energètica

SIV031 - Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals

SJF016 - Arquitectura Bioclimàtica

SIV032 - Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJF004 - Instal·lacions de Climatització

SIV033 - Integració d'Energies Renovables en l'Edificació

SJF018 - Sostenibilitat Urbana

Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2024)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SJN001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJF001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJN002 - Aprofitament i Valorització de Residus

SJF002 - Aprofitament i Valorització de Residus

SJN003 - Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

SJF003 - Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

SJN004 - Instal·lacions de Climatització

SJF004 - Instal·lacions de Climatització

SJN005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJN006 - Eines de Certificació Energètica

SJF006 - Eines de Certificació Energètica

SJN007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SJF007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SJN008 - Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJF008 - Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJN011 - Auditoria i Gestió Energètica

SJF011 - Auditoria i Gestió Energètica

SJN012 - Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJF012 - Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJN013 - Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJF013 - Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJN014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SJN015 - Eficiència Energètica en Refrigeració

SJF015 - Eficiència Energètica en Refrigeració

SJN016 - Arquitectura Bioclimàtica

SJF016 - Arquitectura Bioclimàtica

SJN017 - Rehabilitació Energètica

SJF017 - Rehabilitació Energètica

SJN018 - Sostenibilitat Urbana

SJF018 - Sostenibilitat Urbana

SJN030 - Construcció Sostenible

SJF030 - Construcció Sostenible

Programa de Màster Transversal en Ciència i Tecnologia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SJN001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJF001 - Gestió i Avaluació de la Sostenibilitat

SJN002 - Aprofitament i Valorització de Residus

SJF002 - Aprofitament i Valorització de Residus

SJN003 - Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

SJF003 - Viabilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

SJN004 - Instal·lacions de Climatització

SJF004 - Instal·lacions de Climatització

SJN005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJF005 - Eficiència Energètica en Instal·lacions de Climatització i Aigua Calenta Sanitària

SJN006 - Eines de Certificació Energètica

SJF006 - Eines de Certificació Energètica

SJN007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SJF007 - Eficiència en el Transport de Fluids

SJN008 - Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJF008 - Eficiència en Instal·lacions Elèctriques

SJN011 - Auditoria i Gestió Energètica

SJF011 - Auditoria i Gestió Energètica

SJN012 - Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJF012 - Emmagatzemament d'Energia Mitjançant Fluids

SJN013 - Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJF013 - Eficiència en Xarxes de Gas i Vapor

SJN014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

SJN015 - Eficiència Energètica en Refrigeració

SJF015 - Eficiència Energètica en Refrigeració

SJN016 - Arquitectura Bioclimàtica

SJF016 - Arquitectura Bioclimàtica

SJN017 - Rehabilitació Energètica

SJF017 - Rehabilitació Energètica

SJN018 - Sostenibilitat Urbana

SJF018 - Sostenibilitat Urbana

SJN030 - Construcció Sostenible

SJF030 - Construcció Sostenible