Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1: Sistemes de Gestió Energètica.

             1. Normativa associada: UNE-EN-ISO 50001 i Directiva 27/2012.

             2. Protocol d'avaluació d'estalvi energètic (IPMVP).

             3. Implantació d'un sistema de gestió energètica (SGE).

             4. Plataformes informàtiques per a un SGE.

             5. Exemples d'implantació.


TEMA 2: Eficiència energètica en instal·lacions de baixa tensió.

1. Introducció.

2. Centres de transformació.

3. Conductors elèctrics.

4. Motors.

5. Compensació d'energia reactiva.

6. Sistema de recuperació d'energía. Frenada regenerativa.


TEMA 3: Factura elèctrica

1. Factura elèctrica.

2. Selecció de la tarifa elèctrica

3. Desplaçament dels consums en funció del periode tarifari.


TEMA 4: Disseny eficient d'instal·lacions d'il·luminació

            1. Introducció

            2. Magnituds i unitats.

            3. Llums, lluminàries i equips auxiliars.

            4. Selecció de llums i lluminàries.

            5. Diagrames fotomètrics.

            6. Il·luminació interior.

            7. Eficiència energètica en instal·lacions d'il·luminació d'interior.

            8. Enllumenat exterior.

            9. Eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat d'exterior.

           10. Exemples.

           11. Normatica.


  TEMA 5: Instal·lacions domòtiques.

1.  Els sistemes domòtics i graus d'automatització.

2.  Arquitectura i mitjans de transmissió.

3.  Protocols de comunicació.

4.  Sensors i actuadors.

5.  Sistemes de control.

6.  Interfícies d'usuari.


TEMA 6: Energies renovables.

1.  Instal·lacions FV en edificis.

2.  Panells fotovoltaics. Tecnologies.

3.  Normativa. CTE-HE5.

4.  Càlcul de l'energia produïda.

5.  Estimació del potencial FV en edificis.

 PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Pràctica 1: Disseny de sistemes d'enllumenat amb Dialux.

Práctica 2: Automatizació d'una vivenda amb Raspberry Pi.

Pràctica 3: Disseny instal·lació FV