SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. Sicrometria de l'aire humit i transformacions.

2. Càlcul de càrregues tèrmiques.

3. Tipus de sistemes de climatització.

4. Dimensionament i Selecció dels Principals equips.

5. Reglamentació *atañente a les instal·lacions de climatització.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16