SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitat

Metodologia

Ensenyaments teòrics

Presencial amb tot el grup

Lectura i comprensió de textos i explicació lingüística de tots els aspectes rellevants en cada lectura

Ensenyaments pràctics (Problemes)

Presencial amb grup reduït

Pràctiques d'expressió oral en el laboratori d'idiomes

Seminaris

Presencial amb grup reduït

Pràctiques d'expressió escrita amb assessorament individual i treball en equip

Tutories

 

 

 

 

 

Activitats no presencials

Presencial amb grup reduït

Tutorització i revisió de les memòries i informes de pràctiques

És essencial que els estudiants i les estudiantes s'apunten a les sessions tutorials en l'aula virtual

  

 

Trabajo individual y en grupo

Preparación de tareas evaluables

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16