Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2003 - Esports Col·lectius I

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Resolució de problemes

CG04 - Treball en equip

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG07 - Presa de decisions

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, amb el desenvolupament de tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE1.3 - Comunicar i interactuar de forma adequada i eficient, en activitat física i esportiva, en contexts d'intervenció diversos, demostrant habilitats docents de forma conscient, natural i continuada.

CE2.6 - Desplegar un nivell avançat en la planificació, aplicació, control i avaluació dels processos d'entrenament físic i esportiu.

CE4.1 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, amb l'articulació i el desplegament d'un domini dels elements, mètodes, processos, activitats, recursos i tècniques que componen les habilitats motrius bàsiques, activitats físiques, habilitats esportives, joc, activitats expressives corporals i de dansa, i activitats en la naturalesa de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge o metgessa), atenent al gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiu; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

Resultats d'aprenentatge

- Resoldre problemes de creixent complexitat en a les habilitats esportives relacionades amb el rugbi i el futbol amb èmfasi en poblacions de caràcter especial.

- Desenvolupar, planificar i avaluar les habilitats motrius en relació al rugbi i al futbol.

- Conèixer i desplegar un nivell avançat en la planificació de l'entrenament tecnicotàctic del rugbi i el futbol.

- Comunicar i interactuar de forma adequada i eficient creant propostes motrius per a l'ensenyament-aprenentatge del rugbi i el futbol.

- Comprendre, valorar els beneficis de l'esport col·lectiu.