SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Teoria:

Bloc I: Introducció.

Tema 1: Les Noves Tecnologies en la societat actual. Aplicacions de les Noves Tecnologies en educació, activitat física i esport.

Bloc II: Tecnologies informàtiques

Tema 2: Introducció als sistemes informàtics. Ordinadors i dispositius mòbils. Components i estructura. Sistemes operatius.

Tema 3. Perifèrics i comunicacions. Aplicacions programari.

Tema 4: Tipus de dades. Gestió i representació de dades

Bloc III: Tecnologies audiovisuals

Tema 5: Internet. Gestió de la informació i pàgines web.

Tema 6: Presentacions multimèdia. Disseny i elaboració.

Tema 7: Tractament digital de la imatge. Captura i edició de vídeo.

Bloc IV: Sistemes de mesurament i sensors

Tema 8: Sistemes de cronometratge.

Tema 9: Sistemes d'orientació i posició.

Tema 10: Sistemes de força i acceleració.

Tema 11: Sensors biofísics i biomecànics.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16