SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques magistrals amb foment d'activitats de debat (seminaris).
Classes d'exercicis pràctics guiats de manera incremental, amb avaluacions intermèdies acumulatives.

Els exercicis i activitats de pràctiques es realitzaran en el laboratori i les sessions comprendran els següents tòpics:

• eines multimèdia.
• fulls de càlcul.
• representació i tractament de dades.
• sistemes sensors de força i acceleració, biofísics, posició i biomecànics.

Les sessions de pràctiques es complementaran amb activitats de seminaris, presentacions i debats.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16