SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les estratègies utilitzades per al desenvolupament de les competències d'aquesta assignatura són:
  • Lliçó magistral.
  • Resolució d'exercicis i problemes.
  • Aprenentatge per projectes.
  • Aprenentatge cooperatiu.
  • Aprenentatge a través de l'aula virtual.
  • Aprenentatge basat en problemes (ABP)
  • Dossier d'aprenentatge.
  • Aprenentatge de servei.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16