SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MI1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 15 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 5 65
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1805 - Educació per a la Salut

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 13
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 7 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1810 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1816 - Llengua Anglesa

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 17 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 6 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1861 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 6 61
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 29
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1815 - El Medi Natural en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 3 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 28
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1823 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1847 - Pràcticum I

Curs 2 - Anual - Pràctiques

12 0 40
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 30
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 79
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 0 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1820 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 0 42
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 39
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 3 - Anual - Formació bàsica

10 0 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1852 - Pràcticum II

Curs 3 - Anual - Pràctiques

14 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 2
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2 - Optativa

6 2 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1826 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1832 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1833 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual - Formació bàsica

6 0 32
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1840 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 0 1
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1856 - Pràcticum III

Curs 4 - Anual - Pràctiques

18 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 4
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1859 - Laboratori per a Pensar Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1860 - Projectes en Arts Integrades

Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16