SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 Es combinaran diferents mètodes didàctics, en funció de les característiques del grup (dimensions, heterogeneïtat, etc.) i l’adaptació del professorat al mateix:

- Classes magistrals participatives.
- Sessions de treball per grups.
- Treballs d’investigació tutoritzats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16