GA1213 - Dret Administratiu General

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

I. L'Administració i l'ordenament jurídic.

II. L'acte administratiu.

III. El procediment administratiu.

IV. Els contractes del del sector públic.