Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1202 - Introducció a la Sociologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1204 - Organització d'Empreses

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1205 - Principis d'Economia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1206 - Introducció a l'Estadística

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1207 - Economia Pública

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1213 - Dret Administratiu General

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1214 - Comptabilitat Pública

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 55 95
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1219 - European Economy

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1223 - Hisenda Pública

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1227 - Activitat Administrativa

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1228 - Gestió de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1229 - Gestió Economicofinancera

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1233 - Hisendes Territorials

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 50 100
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials
6 45 105
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local

Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

6 60 90
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

12 265 35
Crèdits Hores presencials Hores no presencials

GA1242 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

6 2,5 147,5
Crèdits Hores presencials Hores no presencials