SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a les classes de teoria s'utilitzarà la lliçó magistral combinada amb l'estudi de casos. En les sessions de laboratori es realitzaran estudis de cas i desenvolupament de projectes de complexitat acotada referits a la implantació i l'administració de centres de dades. En les sessions de problemes es plantejaran i resoldran problemes de gestió de centres de dades. Les sessions de seminaris es dedicaran a treballar sobre aspectes concrets de l'assignatura dels quals l'estudianta hauria de recopilar informació i compartir-la amb els companys i companyes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16