SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEORIA 
 1. Introducció 
 2. Estructura d'un centre de dades 
 3. Elements TI d'un centre de dades. Computació, emmagatzematge i xarxes 
 4. Distribució i gestió elèctrica dels centres de dades 
 5. Sistemes de refrigeració dels centres de dades 
 6. Sistemes auxiliars en els centres de dades 
 7. La gestió dels centres de dades 
 
PROBLEMES 
 1. Elements TI d'un centre de dades. Computació, emmagatzematge i xarxes 
 2. Rendiment en funció de la càrrega 
 3. Costos d'adquisició i manteniment d'equipament TI 
 
LABORATORI 
 1. Gestió de sistemes vritualitzats 
 2. Instal·lació d'eines de monitoratge de sistemes 
 3. Configuració i manteniment d'eines de monitoratge de sistemes 
 4. Simulacions de càrrega de treball i rendiment 
 
SEMINARI 
 1. Arquitectura dels sistemes TI dels centres de dades 
 2. Acords de prestació de serveis (SLA) 
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16