SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1037 - Fonaments Romanístics del Dret de Successions

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura es dividirà en dues parts:

1- Classes teòriques: Assistència a un Seminari sobre la materia que s’organitza per l’Àrea de Dret Romà.

2- Tutories: S’assessorarà individualment a l’alumne sobre la realització d’un treball acadèmic. El treball es realitzarà sobre fonts jurídiques de les estudiades en el temari que l’alumne triarà lliurement d’acord amb les instruccions donades per el professor en cada curs acadèmic. El treball s’exposarà a clase.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16