SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació dels estudiants en competències professionals i científiques, combinant diverses tècniques docents que propiciïn la participació i implicació dels estudiants en el procés d'aprenentatge: així l'exposició del contingut teòric del programa, es complementarà amb la realització i presentació de casos pràctics i de treballs per part dels estudiants, que exigirà la consulta de bibliografía i fonts documentals, tasca fonamental per a fomentar el treball autònom i el seu aprenentatge. Aquestes activitats s'ampliaran amb la celebració de seminaris o jornades d'alguns aspectes abordats en el programa de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16