Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1036 - Economia Europea

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Conèixer l’evolució recent de l’economia europea així com les principals característiques del seu entorn institucional.

Conèixer els principals desajustos estructurals de l’economia europea, bàsicament els que afecten el mercat de treball, sector exterior i distribució de la renda així com la rellevància de les diferents polítiques que podrien utilitzar-se en la correcció d’aquests.