SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PE0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura segueix un aprenentatge cooperatiu i progressiu basat en les interaccions on totes i tots aprenem de totes i tots:

-professorat ←→ estudiantat

-estudiantat ←→ estudiantat

 

Les classes seguiran una metodologia activa que combinarà explicacions del professorat, activitats pràctiques, seminaris, anàlisis i debats conjunts. Aquesta metodologia basada en l’aprenentatge es centra en el paper actiu de l’estudiantat. Per tant, es fomenta la participació i treball col·laboratiu a classe i en les diferents activitats formatives autònomes que permeten adquirir les competències del curs progressivament. A més, es reforçarà l’aprenentatge mitjançant el seguiment continu i tutories grupals, així com l’accés als recursos didàctics disponibles a l’Aula Virtual de l’assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16