Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL

TEMA 2. APROXIMACIÓ BÀSICA A LA FIGURA DEL DIRECTOR/REALITZADOR

TEMA 3. FASES DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ AUDIOVISUAL

TEMA 4. LA POSADA EN ESCENA CINEMATOGRÀFICA

TEMA 5. EL TEMPS I L'ESPAI CINEMATOGRÀFICS

TEMA 6. EL RODATGE: DISPOSITIUS TÈCNICS I EQUIP HUMÀ

TEMA 7. LA INTERPRETACIÓ I DIRECCIÓ D'ACTORS

TEMA 8. EL SO I LA BANDA SONORA

TEMA 9. EL MUNTATGE I LA POSTPRODUCCIÓ

TEMA 10. EL PROCÉS CREATIU DE LA REALITZACIÓ AUDIOVISUAL DE FICCIÓ
PRÀCTICA:

Primera part: projecte, guió i dossier de producció (preproducció)

-
Selecció de forma i format per al projecte audiovisual de ficció.

- Implementació inicial de les fases de preproducció: sinopsi, tractament, guió literari, guió tècnic, guió il·lustrat, equip tècnic humà, equip artístic, equip tècnic material, localitzacions, previsions, permisos, drets.

- Preparació i adequació dels documents del projecte i de realització: projecte de producció, pla de rodatge, ordres de rodatge, parts de càmera, permisos, propietat intel·lectual, plans de planta, càsting, dossier script, finançament, etc.

- Implementació final de la preproducció: projecte de ficció llest per a ser realitzat i provisió de tot el necessari per a la seua producció.

 

Segona part: posada en escena cinematogràfica (cinc exercicis)

- Formats de pantalla. Composició de l'enquadrament. Escala i angle del pla. Duració i llegibilitat (d’acord amb paràmetres com l'acció/inacció).

- Concepte de l'eix. Lleis dels 180º i dels 30º.

- Les estructures del pla situació (establishing shot) i de pla/contraplà. Plànol-seqüència i profunditat de camp.

-El ràcord o continuïtat de mirada, de direcció, de posició, de moviment, d'interpretació, etc.

-Fora de camp i el·lipsi.

 

- De l'argument a la posada en escena a través de la unitat d'estil: correspondència o coherència entre el nivell formal i el narratiu.

- Direcció artística i disseny de producció. Vestuari i perruqueria. Exteriors i interiors. Decorats (en plató) o en localitzacions reals. Paràmetres per a la caracterització i la versemblança (època, psicologia del personatge; tempo i atmosfera). Necessitat de la investigació i l'estudi del guió; restriccions (pressupost, disponibilitat, permisos i llicències, compliment del calendari).

-Interpretació i utilitat en el rodatge del guió tècnic, el desglossament del guió, el pla de rodatge i el guió il·lustrat.

- Mètode de treball amb els intèrprets: lectures i assajos versus improvisació. Subministrament d'indicacions als actors a través de senyals a terra (marques). Naturalisme versus afectació (registres interpretatius). Tipificació física. Amateurisme i professionalisme. Subjectes i grups humans especials (xiquets). La motivació del personatge. Estratègies de la direcció d'actors.

 

Tercera part: dinàmica de rodatge (producció/realització del curtmetratge)

- L'equip tècnic. Composició i funcions. Repartiment de funcions en el rodatge i coordinació de l'equip: selecció del personal versus divisió del treball. Cooperació i eficiència. L'equip de direcció (director, ajudant de direcció, script) i les seues relacions amb la resta de departaments (fotografia, direcció artística…).

- La direcció de fotografia com a procés creatiu: fotografia. La càmera. L'òptica, distància focal, tipologia d'objectius. Protocols de posada en funcionament. Iris, obturador, focus, zoom. Filtres. Guany. El patró zebra. Contrast. El balanç de blancs. La temperatura de color. Colorimetria. El mesurament de la llum i el color: llum incident i llum reflectida. Els codis de temps i la numeració dels bruts. Suports de cambra: el trípode, la grua, el tràveling, suports especials (body-cam, steady-cam, monopeu…).

- Il·luminació. La llum significant. Elecció de situacions lumíniques. Interior vs. Exterior, natural vs. artificial. Tipus de fonts lluminoses. Elecció de llums i especificitats dels models. Llum ambiental, principal o clau, secundària o de farciment. Llum dura i llum suau: la definició de l'ombra. Les gelatines i els filtres. El contrallum. El fons lumínic. La qualitat de la llum. Tècniques bàsiques d'il·luminació: els tres punts de llum. Reflectors, difusors.

- So per a produccions audiovisuals. Suports, formats, tecnologies. La tècnica del so directe: la perxa. Microfonia específica. Sincronització entre so i imatge: la claqueta.

 

Muntatge (postproducció)

-
Descripció de l'equipament bàsic i rutina a la sala de muntatge. Les interfícies professionals (Final Cut, Première)

- Procés de postproducció: captura (el log); edició (el trim); postproducció d'àudio; efectes i titulació; exportació (formats); etalonatge i colorimetria.

- Estils bàsics de muntatge (de continuïtat, alternat, paral·lel, d'atraccions).