Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

A) La nota mínima exigible per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 en cada una de les parts (TE + PR). El projecte de realització i la presentació que haja de realitzar l'estudiantat suposarà el 55% de la puntuació total.

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat supere l'assignatura:

  PRÀCTIQUES:

       1.     Realització de curtmetratge de ficció, acompanyat del seu corresponent dossier complet de producció, en el qual figuren tots els documents necessaris per a la producció del curtmetratge i les memòries individuals de producció (40%).

       2.     Presentació del curtmetratge en l’activitat Made in UJI, realitzada amb el SASC, i prevista per al mes de maig al Paranimf de la Universitat (15%).


  TEORIA:

  1.   Examen escrit individual sobre els continguts de l’assignatura (45%).              

Es recorda que l'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Si hi ha estudiants o estudiantes que no poden venir a classe por motius laborals o por causes justificades (malaltia,  causes laborals, etc.) s’exigeix que contacten amb el professorat de l’assignatura durant les primeres dos setmanes de classe, i es podran pactar activitats d’aprenentatge i avaluació opcionals.

Totes les proves són recuperables en segona convocatòria ordinària.