SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria


Introducció. Història de les tecnologies de la comunicació.


I. Tecnologia de so.

1. So i audició.

2. La producció professional de so.

3. Transmissió de so. La ràdio.


II. Tecnologia d'imatge.

4. Visió, llum i color.

5. La imatge digital.

6. Equips de producció audiovisual.

7. L'edició i distribució de vídeo.

8. Transmissió d'imatge. La televisió.


Temari de pràctiques


Tema 1. Ús de gravadores i micròfons.


Tema 2. Ús de taules de mescles al LabCOM.


Tema 3. Programari d'edició de so. Adobe Audition.


Tema 4. Ús de càmera ENG.


Tema 5. Nocions bàsiques d'il·luminació.


Tema 6. Programari d'edició de vídeo. Adobe Premiere.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16