Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: L'alumnat rep les bases cnceptuales de la matèria assistint a les classes magistrals i completant amb el seu estudi personal. Són les classes en què s'exigeix ​​menys interactivitat a l'estudiantat: estan concebudes com a mètode unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l'alumnat. Marc en què es donaran les principals orientacions i clarificacions.

Classes pràctiques: Per facilitar la comprensió de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats pràctiques: apropament a les principals fonts bibliogràfiques, anàlisi de documents, estadístiques, visualitzacions, notícies d'actualitat, conferències, debats, crítiques, enllaços WEB: l'alumnat percebrà l'aclaparadora informació existent i la necessitat de potenciar la capacitat de gestió de la informació.
L'alumnat haurà de fer sempre un registre al seu quadern de absolutament tot el pautat en l'assignatura (anotar l'activitat realitzada emplenada, dades, f tira ...).

Presentacions a classe: Es realitzaran per grups, 3-4 alumnes / es (possibilitats d de presentar individualment pactat amb la professora). S'exposarà una lectura prèviament seleccionada o bé un treball. A l'exposició oral han de participar tots els membres / es del grup. S'acordarà la durada. Es podran utilitzar els mitjans audiovisuals disponibles. Imprescindible presentar un mapa conceptual, que faciliti el seguiment de la presentació. El grup que presenta haurà de lliurar a la professora un informe escrit que constarà:
- Resum lectura.
- Explicació de tres idees que siguin considerades rellevant.
 
- Materials que han servit com a presentació.
La professora penjarà aquestes exposicions a l'aula virtual.
La resta de companys / es ha d'assistir a les presentacions duent a terme una escolta activa. Haurà de realitzar un escrit en el que registrarà:
- Valoració de les exposicions realitzades.
- Síntesi del contingut exposat.
 
-Explicació i justificació d'almenys dues idees que consideri més rellevants.
L'alumnat podrà presentar de forma voluntària algun altre treball, recensió de llibre, article de revista, etc ... Sempre pactat amb la professora.
Es donaran sempre per toads les tasques les pautes més concretes que fossin necessàries, i ntentando evitar confusions, desorientacions, pèrdues de temps.
Aquestes exposicions seran prèvies a l'examen.

Tutories: Al llarg del semestre es realitzaran tutories en grups reduïts. Sigues planificarà un calendari sobre això que se li notificarà a l'alumnat a classe, per mitjà del correu electrònic o de l'aula virtual.