Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CED-09 Capacitat per a comprendre i aplicar els coneixements sobre la història de les relacions laborals.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Presa de decisions.

Raonament crític.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Domini de procediments, instruments i terminologia de la ciència històrica per a l’anàlisi sociolaboral.

Capacitat per a realitzar informes orals i escrits sobre aspectes referits a l’anàlisi temporal del treball, les relacions laborals i el funcionament dels mercats de treball.

Capacitat per a contextualitzar, comparar i analitzar críticament els fenòmens, successos i processos que tenen lloc en l’evolució històrica del treball, les relacions laborals i els mercats de treball.

Capacitat per a comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals.

Capacitat per a buscar, organitzar, gestionar i interpretar informacions qualitatives i quantitatives referides a les relacions laborals i al funcionament dels mercats de treball.

Adquisició de destreses per a l’anàlisi de realitats socials complexes passades i presents.