SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1a PART (1789-1870)

     1. La crisi de l'Antic Règim i les revolucions liberals

     2. El procés d'industrialització

     3. Canvis i moviments socials en el segle XIX. El moviment obrer

 

2a PART (des de 1870)

     4. La segona revolució industrial i els seus efectes

     5. L'economia mundial en el període d'entreguerres: la Gran Depressió

     6. Reconstrucció i creixement després de la II Guerra Mundial

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16