Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Activitats de síntesi i de presentació d'informació

40%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

40%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En el Treball d'Anàlisi que haja de realitzar el/l'estudiant, s'haurà d'aconseguir el 50% de la puntuació total.

B) El requisit mínim perquè un alumne es considere presentat a la convocatòria serà el lliurament dels
dos treballs següents:

Anàlisi d'un videojoc pactat amb el professor de l'assignatura i amb la metodologia indicada en el seu moment. Memòria de disseny del prototip que es realitzarà en la part pràctica.

Desenvolupament d'un videojoc completament funcional.