Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Idear i posar en marxa projectes de producció de nous serveis o productes audiovisuals, publicitaris, periodístics i d'animació infogràfica.

CE05 - Aplicar dinàmiques innovadores en els processos de comunicació, per a dur a terme nous enfocaments creatius en les tasques assignades, i en els diferents suports i formats audiovisuals, periodístics i publicitaris.

CE06 - Aplicar les diferents tècniques i eines per a oferir serveis o per a produir continguts periodístics, audiovisuals i publicitaris en els actuals entorns digitals i multimèdia des d'una perspectiva innovadora.

CG01 - Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb els camps emergents de la comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar les habilitats tècniques per a la realització d'un prototipatge de videojoc.

Conèixer els procediments i tècniques de ludificació.

Conèixer els elements i tècniques bàsiques del disseny d'un videojoc.