Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

90%

Qüestionaris en línia d'avaluació

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En “l'Esborrany del Projecte de Treball Fi de Màster” que haja de realitzar el la/estudianta, s'haurà d'arribar a el 50% de la puntuació total.

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en una assignatura.

Al finalitzar cada tema, el la/estudianta haurà d'emplenar un test per comprovar el grau d'assimilació dels continguts oferits i dels coneixements adquirits (5% de la nota final).

La participació de l'estudiant en els fòrums, hangouts i altres activitats també serà reconeguda (5% de la nota final).

En la qualificació de l'Esborrany “del Projecte de Treball Fi de Màster” es tindrà en compte la qualitat de la presentació oral i escrita (qualificat sobre 90%). El La/estudianta haurà de seguir amb rigor el document tutorial per a l'elaboració de l'Esborrany “del Projecte de Treball d'Investigació”.